Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Medicijnman Apotheken Amsterdam BV. u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Medicijnman Apotheken Amsterdam. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medicijnman Apotheken Amsterdam. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Regio Apotheek Amsterdam met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Medicijnman Apotheken Amsterdam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel Medicijnman Apotheken Amsterdam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Regio Apotheek Amsterdam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Medicijnman Apotheken Amsterdam, welke geen eigendom zijn van Medicijnman Apotheken Amsterdam, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Medicijnman Apotheken Amsterdam. Hoewel Medicijnman Apotheken Amsterdam uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Medicijnman Apotheken Amsterdam worden onderhouden wordt afgewezen.
 
Medicijnman Apotheken Amsterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Certificeringen

Ministerie Volksgezondheid Welzijn Sport ISO 9001

Adresgegevens

Apotheek De Castro
Roetersstraat 19
1018 WB Amsterdam

 

F +31 (0)20 620 90 23
E apotheekdecastro@ezorg.nl

 

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag 8:30u – 18:00u
Zaterdag 10:00u – 17:00u

020 624 13 63

Utrechtse Apotheek
Utrechtsestraat 86
1017 VR Amsterdam

 

F +31 (0)20 330 32 19
E apotheekutrechtsestraat@ezorg.nl

 

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag 8:30u – 18:00u
Zaterdag 10:00u – 17:00u

020 624 43 33

Medicijnman is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam van Medicijnman Apotheken Amsterdam nummer 51378876. BTW-nummer NL8238.15.808.B.04