Privacy reglement Medicijnman apotheken Amsterdam

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. De AVG bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. Medicijnman Apotheken Amsterdam behandelt al uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn geregistreerd conform de AVG.

Persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd zijn worden vertrouwelijk behandeld. Medicijnman zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken of aanwenden voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In Medicijnman Apotheken Amsterdam worden uw gegevens bijgehouden in uw patiëntendossier. U mag dit dossier altijd inzien om gegevens aan te vullen en te corrigeren, dit dient u aan te geven bij de apotheker. De gegevens zijn verder uitsluitend toegankelijk voor de bevoegde apotheekmedewerkers. En ze worden alleen gebruikt als dat belangrijk is voor uw gezondheid.

U wordt in de apotheek zo snel en discreet mogelijk geholpen. Als u wat uitgebreider met de apotheker of een van de medewerkers wilt overleggen of praten, kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen. Ook is er in de apotheek een aparte ruimte (spreekkamer) aanwezig om gesprekken te voeren. Wilt u hier gebruik van maken, kunt u dit aangeven aan de apothekersassistente aan de balie in de apotheek.

Medicijnman bewaart en gebruikt uitsluitend e-mail adressen en (mobiele) telefoonnummers die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. De toestemming van de cliënt is te allen tijde weer in te trekken door ons hierover schriftelijk te informeren. De e-mail adressen en (mobiele) telefoonnummers worden voor commerciële doeleinden gebruikt binnen Medicijnman, mits de cliënt schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

Meer informatie kunt u vinden in de KNMP folder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’ die verkrijgbaar is in uw Medicijnman.
Daarnaast kunt u meer informatie vinden op de website van de KNMP (www.knmp.nl) onder ‘organisatie & regelgeving' of door te zoeken op ‘privacy’ of ‘privacyreglement’.

Ook vindt u meer informatie op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl), zoeken op ‘WBP’. Of gaat u naar https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen, neem dan contact op met uw Medicijnman. 

Medicijnman Apotheken Amsterdam respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van Medicijnman Apotheken Amsterdam. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Medicijnman Apotheken Amsterdam gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ook kan het voorkomen dat Medicijnman Apotheken Amsterdam u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/of dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Medicijnman Apotheken Amsterdam maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak www.medicijnman.amsterdam worden bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. Medicijnman Apotheken Amsterdam gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.medicijnman.amsterdam bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

Indien u één van de in het privacy statement genoemde rechten wenst uit te oefenen, of anderszins vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Medicijnman. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij medicijnman@ezorg.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.of per post: Medicijnman Apotheken Amsterdam B.V., Afdeling Consumentenservice, Bijlmerdreef 1169, 1103 TT Amsterdam.

Onze functionaris gegevensbescherming is dhr J. Woudstra, bereikbaar op 020-6954401 optie 5. Of per mail via ganzenhoef@ezorg.nl

 

Certificeringen

Ministerie Volksgezondheid Welzijn Sport ISO 9001

Adresgegevens

Apotheek De Castro
Roetersstraat 19
1018 WB Amsterdam

 

F +31 (0)20 620 90 23
E apotheekdecastro@ezorg.nl

 

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag 8:30u – 18:00u
Zaterdag 10:00u – 17:00u

020 624 13 63

Utrechtse Apotheek
Utrechtsestraat 86
1017 VR Amsterdam

 

F +31 (0)20 330 32 19
E apotheekutrechtsestraat@ezorg.nl

 

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag 8:30u – 18:00u
Zaterdag 10:00u – 17:00u

020 624 43 33

Medicijnman is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam van Medicijnman Apotheken Amsterdam nummer 51378876. BTW-nummer NL8238.15.808.B.04